વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર 23 ફેબ્રુઆરીથી મળશે, જાણો બજેટસત્ર અંગે

  • vatannivat
  • 16-02-2023 08:18 AM

- ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટસત્ર 23 ફેબ્રુઆરીથી મળશે 

- ઘૂળેટી સિવાયના બધા જ દિવસે બજેટ અંગેની કામગીરી ચાલુ રહેશે 

વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન 27 બેઠકો યોજવામાં આવશે 

ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર તા 23 મી ફેબ્રુઆરીથી મળશે. 15મી ગુજરાત વિધાનસભાનું બીજું અને પ્રથમ અંદાજપત્ર સત્ર 29 માર્ચ સુધી ચાલશે. 35 દિવસ ચાલનારા વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન 27 બેઠકો યોજવામાં આવનાર છે. બજેટ સત્રના પ્રથમ દિવસે રાજ્યપાલના સંબોધન તેમજ શોકદર્શક ઉલ્લેખ અને સરકારી વિધેયકો, સરકારી કામકાજ હાથ ધરવામાં આવશે. 

24 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ થશે બજેટ 

સત્રના બીજા દિવસે 24મી ફેબ્રુઆરીએ ભુપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું અંદાજપત્ર નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવશે. લોકસભા 2024ની ચૂંટણી પૂર્વેના અંદાજપત્રમાં નાણામંત્રી ST, OBC, ખેડૂત ,ગરીબ, મહિલાઓને વિધાર્થીઓ માટે વિવિધ યોજનાઓની જાહેરાત કરશે. આ સિવાય તમામ વિભાગમાં ખાલી પડેલી જગ્યા ભરવાની ઘોષણાઓ કરવામાં આવશે. 

28 ફેબ્રુઆરીથી 2 માર્ચ ચર્ચાઓ થશે

આ બજેટમાં ભાજપ સરકાર આવકના નવા સ્ત્રોતો તરીકે કેટલાક ચાર્જિસ સૂચવી શકે છે. વિધાનસભાના 27 દિવસના કામકાજ દરમિયાન પ્રથમ દિવસે રાજ્યપાલના આચાર્ય દેવવ્રત ગૃહને સંબોધન કરશે. તારીખ 28 ફેબ્રુઆરીથી 2 માર્ચ એમ ત્રણ દિવસ માટે ચર્ચાઓ થશે. 3 અને 4 માર્ચ એમ બે દિવસ પૂરક ખર્ચ પર ચર્ચાઓ અને માગણી ઉપર મતદાન કરવામાં આવશે. ગૃહ તા.4 અને 18 માર્ચે બે શનિવાર કામકાજ માટે મળશે. અગાઉ પણ ગૃહ શનિવાર કામકાજ માટે મળ્યું હતું

હોળીના દિવસે યોજાશે બે બેઠકો

આ વખતે 27 બેઠકોમાં 7 માર્ચના રોજ એટલે કે હોળીના દિવસે ગૃહની બે બેઠકો એક જ દિવસે મળશે. આ સિવાય તમામ દિવસો દરમિયાન એક એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હોળી અને ધુળેટીનો તહેવાર આવી રહ્યો હોવાથી ધારાસભ્યોની લાગણીને માન રાખીને ધૂળેટીના દિવસોની રજા આપવાનો નિર્ણય કામકાજ સલાહકાર સમિતિમાં કરવામાં આવ્યો છે. વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન 6 માર્ચથી 9 માર્ચ દરમિયાન અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચર્ચાઓ થશે. 10 માર્ચથી 12 દિવસ દરમિયાન વિવિધ વિભાગની માગણીઓ પર ચર્ચા થશે અને મતદાનનો યોજાશે. તા.28 અને 29 માર્ચના રોજ સરકાર વિધેયક ઉપર ચર્ચા અને મતદાન થશે. ઉપરાંત તા. 29 મીએ છેલ્લા દિવસનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવશે. આ વિધાનસભાના 35 દિવસના કામકાજ દરમિયાન 27 બેઠકોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 7મી માર્ચ હોળીના દિવસે બે બેઠકો અને ધુળેટીને દિવસ રજા આપવામા આવી છે.