સુપ્રિમ કોર્ટ બોરવેલ અકસ્માતો રોકવા ગંભીર, કરી આ કાર્યવાહી

  • vatannivat
  • 12-01-2023 07:54 AM

- સુપ્રીમ કોર્ટે બોરવેલ અકસ્માતને રોકવા માટે ગાઈડલાઇન જાહેર કરી 

- બોરવેલમાં પડી જવાને કારણે ઘણીવાર નાના બાળકો જીવ પણ ગુમાવી દેતા હોય છે

સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યા સૂચનો 

ગુજરાત સહિત દેશમાં અનેક જગ્યાએ પાણી માટે બોરવેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. ત્યારે અત્યાર સુધી બોરવેલના કારણે અનેક દુર્ઘટનાઓ સામે આવી ચુકી છે. બોરવેલમાં પડી જવાને કારણે ઘણીવાર નાના બાળકો પોતાના જીવ પણ ગુમાવી દેતા હોય છે. આ સિવાય બોરવેલમાં પડેલા બાળકોને બહાર કાઢવા માટે કલાકો સુધી રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચલાવવાની જરૂર પણ પડતી હોય છે. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે બોરવેલ અકસ્માતને રોકવા માટે ગાઈડલાઇન જાહેર કરી છે. ભારતની સર્વોચ્ચ કોર્ટે બોરવેલ અકસ્માતને રોકવા માટે કેટલાક મહત્વના સૂચનો આપ્યા છે. 

કોર્ટે જાહેર કરેલ ગાઈડ લાઈનમાં શું કહ્યું

સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વાર બોરવેલ અકસ્માત રોકવા ગાઈડ લાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે. તે ગાઈડલાઇનમાં જણાવ્યા મુજબ બોરવેલમાં ખોદતી સરકારી સંસ્થા, અર્ધ-સરકારી સંસ્થા અથવા કોન્ટ્રાક્ટરે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અથવા સંબંધિત સક્ષમ અધિકારીની કચેરીમાં નોંધણી કરાવવી જોઈએ. તો જ્યાં બોરવેલ ખોદવામાં આવી રહ્યો છે ત્યાં સાઈન બોર્ડ લગાવવું જરૂરી અને સાઈન બોર્ડ પર ટ્યુબવેલ ખોદતી અથવા પુનઃસ્થાપિત કરતી એજન્સીનું સંપૂર્ણ સરનામું અને બોરવેલના માલિક અથવા તેનો ઉપયોગ કરતી એજન્સીની વિગતો હોવી જોઈએ. સાથોસાથ બોરવેલ ખોદતી વખતે તેની આસપાસ કાંટાળા તારની ફેન્સીંગ અથવા અન્ય યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. 

ખોદકામ પૂર્ણ થયા બાદ સ્થળની જૂની હાલત પુનઃસ્થાપિત કરવી જોઈએ

બોરવેલના બનાવ્યા બાદ તેના કેસીંગ પાઇપની આસપાસ સિમેન્ટ/કોંક્રીટનું પ્લેટફોર્મ બનાવવામાં આવે અને તેની ઊંચાઈ ૦.૩૦ મીટર હોવી જોઈએ. પ્લેટફોર્મ જમીનમાં ૦.૩૦ મીટર ઊંડું બનાવવાનું રહેશે. ત્યારબાદ કેસીંગ પાઈપના મુખ પર સ્ટીલ પ્લેટને વેલ્ડિંગ કરવી જોઈએ અથવા તેને નટ-બોલ્ટ વડે ફીટ કરવું જોઈએ. આ વ્યવસ્થાનો હેતુ બાળકોને ટ્યુબવેલના ખુલ્લા મોંને કારણે પડી જવાના જોખમથી બચાવવાનો છે. પંપના સમારકામ સમયે ટ્યુબવેલનું મુખ બંધ રાખવું. અને બોરવેલ ખોદવાનું કામ પૂર્ણ થયા બાદ ખોદવામાં આવેલ ખાડો અને પાણીની ચેનલને સમતળ કરવામાં આવે. અને  જો કોઈ કારણસર બોરવેલને અધૂરો છોડવો પડે, તો તેને ખોદકામમાંથી માટી, રેતી, કાંકરી, પથ્થરો અથવા ઝીણા પથ્થરોના ટુકડાઓથી જમીનના સ્તર સુધી સંપૂર્ણપણે ભરવા જોઈએ. અને બોરવેલનું ખોદકામ પૂર્ણ થયા બાદ સ્થળની જૂની હાલત પુનઃસ્થાપિત કરવી જોઈએ.