કરવેરાને લઈને ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય, જાણો શું મળશે રાહત...

  • vatannivat
  • 01-06-2022 12:46 PM

- કરવેરાની મુદતમાં બે મહિનાનો વધારો કર્યો


- ર૦રર-ર૩ના નાણાંકીય વર્ષના વેરાની રકમ તા. ૩૦ જૂન-ર૦રર સુધીમાં એડવાન્સ ભરનારા નગરજનોને ૭ ટકા વળતરનો લાભ આપવામાં આવશે

 

- તા. ૩૦ જુલાઈ ર૦રર સુધીમાં મોબાઇલ એપ કે ઇ-નગરના ઓનલાઇન પોર્ટલ દ્વારા વેરા ભરનારા લોકોને વધારાનું પ ટકા વળતર મળશે

 


નાગરિકોને સરળતા અને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા માટે નવીન અભિગમ

 

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા રાજ્યના નગરોમાં રહેતાં નગરજનો માટે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના આ વર્ષે શરૂ કરવામાં આવેલ ‘‘આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ પ્રોત્સાહક વળતર’’ યોજના જૂન અને જૂલાઇ એમ વધુ બે મહિના લંબાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી દ્વારા રાજ્યની નગરપાલિકાઓ દ્વારા નગરજનોને પૂરી પાડવામાં આવતી વિવિધ માળખાકીય સેવાઓના કર-વેરા જેમાં મિલ્કત વેરો, સામાન્ય પાણી વેરો, ખાસ પાણી વેરો, લાઇટ વેરો, ગટર વેરો વગેરે વેરાઓની ચૂકવણીમાં નાગરિકોને સરળતા અને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા માટે આ નવીન અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો છે

 

ડિઝીટલ ટ્રાન્ઝેકશન કરનારા નાગરિકોને કુલ ૧૨ ટકા વળતરનો લાભ

 

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ યોજના અંતર્ગત એવો નિર્ણય કર્યો છે કે, નાણાંકીય વર્ષ ર૦રર-ર૩ની વેરાની રકમ જો નાગરિકો તા.૩૦ જુન ર૦રર સુધીમાં એડવાન્સ ભરપાઇ કરે તો તેમને ૭ ટકા વળતર આપવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ડિઝીટલ ઇન્ડીયાના સંકલ્પને વેગ આપવા મુખ્યમંત્રીએ એવો પણ નિર્ણય કર્યો છે કે, વેરાની રકમ મોબાઇલ એપ કે ઇ-નગરના ઓનલાઇન પોર્ટલ મારફતે તા. ૩૦ જૂન-ર૦રર સુધીમાં ભરપાઇ કરનારા નાગરિકોને વધારાનું પ ટકા વળતર અપાશે. તેથી ડિઝીટલ ટ્રાન્ઝેકશન કરનારા નાગરિકોને કુલ ૧૨ ટકા વળતરનો લાભ મળશે

 

કરદાતાઓને પણ કરવેરાની રકમ ભરવામાં સરળતા રહે તે માટે નિર્ણય

 

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા રાજ્યની નગરપાલિકાઓની આવકમાં વધારો થાય સાથોસાથ કરદાતાઓને પણ કરવેરાની રકમ ભરવામાં સરળતા રહે અને પ્રોત્સાહન મળે તેવા આશયથી આ ‘‘આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ પ્રોત્સાહક વળતર યોજના’’નો અમલ વધુ બે મહિના લંબાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે